Avlere – Danmark

Danmark – Centrum for produktion af grøntsagsfrø

Avlere – Danmark

For at blive avler af havefrø, er det vigtigt at være dedikeret, punktlig og vise omhu i hele vækstsæsonen. For nogle afgrøder er tidlig såning ikke den vigtigste faktor, men tålmodigheden til at vente på den rigtige jordtemperatur, kan medvirke til bedre fremspiring og udbytte.

I forhold til kontrol af ukrudt, svampe osv. skal du være forberedt på, at mange af disse afgrøder er "høj in-put" afgrøder. Ofte er det nødvendigt at være klar til behandling, så snart der registreres problemer i afgrøderne.

"Ved dyrkning af grøntsagsfrø, fokuseres der altid på højeste krav til renhed og spireevne"

Nøglen til den bedste spireevne

For at opnå den bedste spireevne, skal vores avlere have adgang til tørrefacilieteter. Det er afgørende, at tørring med kølig luft starter umiddelbart efter høst, og at det er muligt at fortsætte tørring med varm luft efter 2-4 dage.

Tørring foretages ofte på planlagre, men tørring kan også finde sted i siloer, kasser eller endda direkte i specielle tørrevogne, der ofte anvendes til produktion af mindre frøpartier af havefrø.