Vejledning i dyrkning af grøntsagsfrø

Avler hos Vikima Seed

Når du starter som avler hos Vikima Seed, får du tildelt en frøavlskonsulent, der vil hjælpe med rådgivning og føre tilsyn med afgrøden hele sæsonen.

Herudover vil der for hver art og sort følge en dyrkningsplan, der nøje beskriver sådybde, frøafstand og herbicidfølsomhed. For hybridproduktioner fremgår også i hvilket forhold man skal etablere han- og hunlinjer. Det er vigtigt at følge disse vejledninger nøje, da disse er med til at sikre det optimale udbytte med den bedste kvalitet.