Vilkår og betingelser

Franske regler

Produktionen af grøntsagsfrø anvender altid et kontraktsystem, der viser de krævede kvalitetsparametre, tekniske specifikationer fra kunden, prisfastsættelses- og betalingsbetingelser inden for rammerne af de franske bestemmelser.

Ud over pris- og kvalitetsparametrene vil kontrakterne også indeholde udsagn, der fastlægger både producentens og Vikimas ansvar over for hinanden.