Avlere – USA

Avler af grøntsagsfrø

En avler af grøntsagfrø skal være omhyggelig med alle praksisser i hele produktionssæsonen fra plantning til høst. Punktlighed i alle produktionsled er et krav for at sikre, at frøet plantes til tiden. Ukrudtsbekæmpelse anvendes på det rigtige plantevækststadie for at forhindre skader på planten og for at kontrollere ukrudtet, insekt- og sygdomsbekæmpelse, og høst udføres for et maksimalt udbytte, men samtidig for at opnå god kvalitet.

En avler af grøntsagsfrø forstår det input, der kræves for at producere en god afgrøde. Beslutninger baseret på analyse af (Return On Investment) for alle nødvendige afgrøder, og for at producere et produkt, der har høj kvalitet (spiring og renhed) og giver maksimalt udbytte.

For at sikre, at afgrøderne har den nødvendige kvalitet til at opfylde avlkontrakten, skal frøavleren have den rette maskine til at plante, dyrke, sprøjte, høste, transportere og i nogle situationer tørre afgrøden lagerfast.

En frøavler vil arbejde side om side med frøavlskonsulenten i alle aspekter af frøproduktionen for at sikre, at det bedst mulige produkt produceres for at tilfredsstille både producenten og kunden.

"En Vikima avler vil arbejde side om side med frøavlskonsulenten i alle aspekter af frøproduktionen"