Markinspektion

Inspektioner i marken

Vikima Seed har et tæt partnerskab med vores avlere, hvilket sikrer den optimale vækst og den største succes. Regelmæssige markinspektioner og professionelt tilsyn er nøglepunkter for en vellykket frøproduktion.

Vikima Seed støtter vores kunder med regelmæssige on-line markrapporter i vækstsæsonen med oplysninger om faktiske forhold og forventet udbyttepotentiale. Efter høst rapporterer vi også med rensedato, renevaremængde og kvalitet.

Dyrkningsplaner leveres til vores avlere sammen med kontrakten. Dyrkningsanvisning for hver enkelt sort gives til vores avlere. Instruktionen er en del af kontrakten.

Dyrkningsplan for hver enkelt sort er baseret på oplysninger fra kundens forædler i kombination med vores egne erfaringer.