Kvalitet

Spiring og renhed

Vikima Seed producerer havefrø, der matcher høje kvalitetsstandarder. Vi har udviklet individuelle processer sammen med vores professionelle frøavlere for at opfylde de højeste spirings- og renhedsstandarder.

Det er vores hensigt, at opfylde alle ønskede krav, og at sikre højeste genetiske renhed, til vores kunder fra hele verden.

Hybrid spinat er en af vores specialiteter, den største og vigtigste post for os. Det danske klima er meget velegnet til mange alternative afgrøder, og det er vores mål at nå et højt kvalitetsniveau.

Vores avlere bruger nyeste teknologi hele vejen fra såning, ukrudtsbekæmpelse, høst og opbevaring med gode tørrefaciliteter, i tæt kontakt med vores frøavlskonsulenter.

"Det er vores mål, at opfylde høje krav til kvalitet."

Kvalitetssikring

Vikima Seed har opbygget vores eget kvalitetsstyringssystem, som dækker "frøproduktion, rensning, pakning og salg af grøntsags- og blomsterfrø". Vores ERP-system og -procedurer er tilpasset for at opnå den bedst mulige frøkvalitet.

Vi overvåger og evaluerer konstant procedurer i hele organisationen. Vi behandler en masse data, som sådato, markrapporter, høstet mængde, prøveudtagning, renseprocedurer, kvalitetsresultater osv. Alt er online med fuld sporbarhed og cloud backup.